चाचणी अहवाल अळी 15x80

चाचणी अहवाल Aoli 20x100

चाचणी अहवाल रुईशेंग 30x60

चाचणी अहवाल रुईचेंग 60x60

अळी 30x60 चा चाचणी अहवाल

चायोऊ 60x60 चा चाचणी अहवाल

टियानॅक्सिंग 30x60 चा चाचणी अहवाल

टियांक्सिंग 60x60 चा चाचणी अहवाल